Anläggningsskötarutbildning Brandlarm

2022/08/22

Nu har vi två datum under hösten för utbildning av anläggningsskötare brandlarm.

Tisdag 13 September samt Onsdag 5 Oktober och Tisdag 15 November.

Anmäl er på info@telos-telemontage.se eller ring 019-207190.

Alla nyheter