Anläggningsskötarutbildning Brandlarm

2022/08/22

Nu har vi spikat 1a datumet för utbildning av anläggningsskötare brandlarm för 2023.

Tisdag 24 Januari 2023 kommer 1a utbildningen vara i Örebro. Med reservation för antalet deltagare.

Anmäl er på info@telos-telemontage.se eller ring 019-207190.

Alla nyheter