Säkerhetslösningar i dessa miljöer ställer höga krav på tillträde, tillgänglighet och utrymning – och för en del av personalen även personsäkerhet. Lösningarna måste vara driftsäkra, eftersom det riskerar att få stor påverkan för patientsäkerhet och verksamhet om det inte fungerar.

Våra specialistkompetenser tillsammans med ett brett urval av allt ifrån lås- och passersystem till personlarm gör att vi kan erbjuda säkra lösningar för komplexa behov och miljöer. Vi har även flexibla serviceavtal med korta inställelsetider för felavhjälpning.

Våra andra branscher