Telos Telemontage har varit ramavtalsleverantör till Karlskoga kommun inom tele- och säkerhetsteknik under flera efterföljande avtalsperioder. Avtalade tjänster har omfattat: passersystem, inbrottslarm, brandlarm, digitala lås och kameraövervakning.

Inom ramen för uppdraget har Telos Telemontage ansvarar för service och felavhjälpning av teletekniska system samt nya systeminstallationer vid bl.a. förskolor, äldreboende och andra fastigheter med kommunal verksamhet.