DollarStore är en av Sveriges snabbast växande butikskedjor med butiker från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Telos Telemontage har sedan 2015 anlitats av DollarStore som leverantör av brandlarm till DollarStores butiker runt om i landet. Uppdraget med DollarStore omfattar nyinstallation, utbyten och service- och underhållsavtal.

I uppdraget samarbetar Telos Telemontage med andra bolag inom Prosero Security Group för att leverera bästa service och mest kostnadseffektiva lösning till DollarStore.