De gemensamma nämnarna för våra företag är hög kunskaps- och servicenivå, nöjda kunder och en stark förankring på den lokala marknaden. Som en av del Prosero kan våra företag behålla en nära relation med sina kunder och samtidigt erbjuda den stora organisationens trygghet och konkurrenskraft.

Det gör att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett sortiment av produkter och tjänster och vara en självklar säkerhetspartner som alltid finns till hands och tar ett långsiktigt ansvar för våra kunder.

Kontakta oss