Anläggningsskötarutbildningar Brandlarm

2022/01/13

Vi har nu två datum planerade för utbildning av anläggningsskötare brandlarm 4-8 personer/ utbildning.

första utbildningen är 15/3-22 och nästa 17/5-22.

Med reservation för minst deltagarantal 4personer.

Kontakta oss för anmälan. via kontaktformulär eller på 019-207190.

Alla nyheter