Behov av Brandsläckare kontakta oss.

2023/08/10

Är du intresserad av att ha något miljövänligt och hållbart för din verksamhet?

Nu har vi på Telos Telemontage i samarbete med Miljø Norge återvunna, renoverande och testade brandsläckare med svensk text i lager.

Miljø Norge har utformat en cirkulär affärsmodell där återanvändning ersätter behovet av att importera nytillverkade brandsläckare. Föråldrade brandsläckare tas in för service och återlämnas till kund, så gott som nya. Vilket ger nytt liv och förlänger produktens livslängd.

Miljø Norge har en automatiserad produktionslinje där brandsläckaren först töms på tryck och pulver. Släckpulvret förvaras för senare användning. Behållaren inspekteras sedan noggrant för korrosion och skador. Alla komponenter kontrolleras och sedan byts ut vid behov.
Vid påfyllningsstationen, fylls släckaren med originalpulvret. Slutligen monteras stag och handtag, och brandsläckaren trycksätts och tryckprovas. Resultatet är en återanvänd brandsläckare med 10års livslängd.
En återanvänd brandsläckare ger en besparing på 38kg CO2 och utvinning av  4kg nytt stål.
Behöver ni byta ut era brandsläckare eller vill köpa återvunna och bidra till en bättre miljö?

Kontakta oss på Telos Telemontage AB Örebro/Karlstad.
 Är du intresserad av att ha något miljövänligt och hållbart för din verksamhet?
Alla nyheter